Ciekawostki
  • W Szpitalu Powiatowym we wszystkich oddziałach zapewniona jest opieka medyczna zapewniająca diagnostykę oraz uwzględniająca wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych.dalej
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie powstał 01.10.1972 r. w wyniku zespolenia w jedną całość istniejących już zakładów służby zdrowia. W drodze przekształceń istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998r. powstał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.dalej
  • Poradniach Rejonowo-Specjalistycznych SP ZOZ w Myszkowie świadczą usługi medyczne zgodnie z profilem specjalizacji są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie diagnostyki w szerokim zakresie.dalej

Stowarzyszenie

Strona główna » Stowarzyszenie

wielkość tekstu: A | A | A

APEL
 
Szanowni Państwo!

 

„ ZAMIAST FISKUSOWI – DAJMY SZPITALOWI ”

 
Stowarzyszenie Społeczne „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” w Myszkowie zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego należnego za 2013 rok na rzecz naszego stowarzyszenia, będącego organizacją pożytku publicznego.
    Wszystkie pozyskane środki finansowe od rozpoczęcia działalności stowarzyszenia tj. od 2000 roku przeznaczamy w całości na unowocześnienie SPZOZ, głównie Szpitala Powiatowego.
Tylko w ostatnich pięciu latach dzięki naszej działalności pozyskaliśmy sprzęt medyczny wartości prawie 370 000,00 złotych.

 W 2013 roku dofinansowaliśmy w kwocie 50 000,00 złotych zakup sprzętu okulistycznego tj. autorefraktometru i perymetru dla Przychodni przy ul. Strażackiej.
   
    Jednocześnie informujemy, że za rok 2012 z tytułu 1% podatku zebraliśmy kwotę 20 493,20 złotych.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w końcowej części zeznania PIT wpisać:
1)    numer KRS naszego stowarzyszenia: 0000132985
2)    kwotę 1% należnego podatku.

NIC CIĘ TO NIE KOSZTUJE A MOŻESZ POMÓC !

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 


 

Zarząd Stowarzyszenia "Zdrowie dla Wszystkich" w Myszkowie

składa serdeczne podziękowania wszystkim darczyńcom , którzy

przekazali 1% swojego podatku dochodowego za 2012 rok

na rzecz naszego Sowarzyszenia

Zebrana kwota pomoże doposażyć Szpital Powiatowy w nowoczesny

sprzęt medyczny .

 


 

Zarząd Stowarzyszenia Społecznego „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH" w Myszkowie informuje, że w dniu 17 maja 2013 r. o godz. 13°°
w sali narad SP ZOZ (budynek B-2 przy ul. Wolności 29) odbędzie się Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków.

Porządek obrad:

1.    Otwarcie.
2.    Wybór przewodniczącego obrad, sekretarza i Komisji Uchwał.
3.    Przyjęcie Regulaminu Obrad.
4.    Przyjęcie protokołu z odbytego w dniu 24. 05. 2012 r.
        Walnego Zgromadzenia członków
5.    Sprawozdanie z działalności Zarządu za 2012 r.
6.    Przedstawienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia za 2012 r.
7.    Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2012 r.
8.    Dyskusja.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
        za 2012 r.
10.  Zakończenie obrad

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w posiedzeniu


 


 

 APEL

Szanowni Państwo!

„ ZAMIAST FISKUSOWI – DAJMY SZPITALOWI ”
 
Stowarzyszenie Społeczne „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” w Myszkowie zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego należnego za 2012 rok na rzecz naszego stowarzyszenia, będącego organizacją pożytku publicznego.
    Wszystkie pozyskane środki finansowe od rozpoczęcia działalności stowarzyszenia tj. od 2000 roku przeznaczamy w całości na unowocześnienie Szpitala Powiatowego.
Tylko w ostatnich czterech latach pozyskaliśmy sprzęt wartości ponad

310 000,00 złotych. Wspólnie ze Stowarzyszeniem NFOZ w Katowicach zakupiliśmy:
- zestaw do artroskopii dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego,
- histeroskop operacyjno-diagnostyczny dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego,
natomiast w wyniku współpracy z organizatorami przedstawienia charytatywnego „Kopciuszek i krasnoludki”
- stanowisko do resuscytacji oraz 2 lampy do fototerapii dla Oddziału Noworodków.
    
    Jednocześnie informujemy, że za rok 2011 z tytułu 1% podatku zebraliśmy kwotę

26 260,70 złotych.

Aby przekazać 1% podatku wystarczy w końcowej części zeznania PIT wpisać:
1)    numer KRS naszego stowarzyszenia
                 0000132985
2)    kwotę 1% należnego podatku.
 
NIC CIĘ TO NIE KOSZTUJE A MOŻESZ POMÓC !
Zarząd Stowarzyszenia


 

APEL

Szanowni Państwo!

„ ZAMIAST FISKUSOWI – DAJMY SZPITALOWI ”
 
Stowarzyszenie Społeczne „ZDROWIE DLA WSZYSTKICH” w Myszkowie zwraca się z gorącą prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego należnego za 2012 rok na rzecz naszego stowarzyszenia, będącego organizacją pożytku publicznego.
    Wszystkie pozyskane środki finansowe od rozpoczęcia działalności stowarzyszenia tj. od 2000 roku przeznaczamy w całości na unowocześnienie Szpitala Powiatowego.
Tylko w ostatnich trzech latach wspólnie z Wojewódzkim Komitetem Stowarzyszenia Narodowy Fundusz Ochrony Zdrowia w Katowicach zakupiliśmy sprzęt wartości ponad 260 000,00 złotych. Są to:
- zestaw do artroskopii dla Oddziału Urazowo-Ortopedycznego,
- histeroskop operacyjno-diagnostyczny dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.   
    Jednocześnie informujemy, że za rok 2010 z tytułu 1% podatku zebraliśmy kwotę 37 235,10 złotych.
Została ona przeznaczona na dofinansowanie zakupu stanowiska do resuscytacji noworodków realizowanego w ramach akcji „Kopciuszek i krasnoludki.”
Aby przekazać 1% podatku wystarczy w końcowej części zeznania PIT wpisać:
1)    numer Krajowego Rejestru Sądowego naszego stowarzyszenia
                 0000132985
2)    kwotę 1% należnego podatku.
 
NIC CIĘ TO NIE KOSZTUJE A MOŻESZ POMÓC !
Zarząd Stowarzyszenia

 

Uroczyste przekazanie Artroskopu i Histeroskopu

 

SP ZOZ Myszków
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 3158-200
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

  • 8
  • gal19
  • 5
  • 1
  • 58306
Serwis Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna