Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

COVID-19

Punkt Drive-thru

Punkt Drive-thru znajdujący się przy Wolności 29, Myszków wykonuje usługi pobrania materiału biologicznego do wykonania badania w kierunku wykrycia wirusa SARS-CoV-2 metodą RT-PCR od:

 
a)    od osób podejrzanych o zakażenie lub zakażonych wirusem SARS-CoV- 2, zwolnionych z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 46a i art. 46b pkt 1–6 i 8–12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) (na podstawie zlecenia wystawionego przez zlecającego),

 
b)  od osób posiadających potwierdzone skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, w związku z obowiązkiem wykonania na podstawie przepisów, o których mowa w  lit. a, testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 (na podstawie zlecenia wystawionego przez zlecającego),

c)    od osób, które rozpoczęły leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową przed dniem 14 marca 2020 r. i przerwały to leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową po dniu 13 marca 2020 r., przed upływem 15. dnia przewidzianego programem pobytu, i będą kontynuować jego realizację od dnia 15 czerwca 2020 r. na podstawie dotychczasowego skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (na podstawie zlecenia wystawionego przez zlecającego),

 
d)    od opiekuna dziecka – w przypadku świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych (na podstawie zlecenia wystawionego przez zlecającego),

 
e)    od osób zakwalifikowanych na rehabilitację leczniczą w zakładach rehabilitacji leczniczej, o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia  20  grudnia  1990  r.  o  ubezpieczeniu  społecznym  rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174 i 782), w związku z obowiązkiem wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a (na podstawie zlecenia wystawionego przez zlecającego),

f) od osób innych niż określone w lit. a-e, którym zlecono wykonanie testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, za pośrednictwem systemu informatycznego udostępnionego przez jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, właściwą w zakresie systemów informacyjnych ochrony zdrowia, o którym mowa w przepisach określonych w lit. a;” (na podstawie zlecenia wystawionego przez zlecającego),

Pacjent ma obowiązek skontaktowania się w celu ustalenia terminu pobrania wymazu z Pracownią Mikrobiologii SP ZOZ w Myszkowie (numer telefonu: 504 951 273 oraz 34/315 82 18). Pacjent w momencie ustalania terminu wymazu, zostanie poproszony o podanie swoich danych osobowych w celach weryfikacyjnych.

14

PAŹ

2020

1897

razy

czytano

zozmyszkow.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.