Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

COVID-19

Klauzula RODO szczepienia COVID

Klauzula RODO szczepienia COVID

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją szczepień przeciwko Covid 19

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie (zwany dalej „Szpitalem”), adres: ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków, telefon: (34) 315-82-00, e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl reprezentowany przez Dyrektor.

 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem może Pani/Pan skontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych Panem Łukaszem Burzyńskim kierując korespondencję na adres administratora danych
  z dopiskiem „dane osobowe” lub bezpośrednio kierując korespondencje na adres poczty elektronicznej iod@zozmyszkow.pl

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Covid 19)

 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: imię i nazwisko, pesel, dane kontaktowe, informacje o wykonywaniu zawodu medycznego, informacje o miejscu pracy oraz informacje o stanie zdrowia związane z realizacją procesu szczepienia przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 (Covid 19).

 5. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO tj. na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych, art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów, art. 9 ust. 2 lit. h) RODO tj. do celów profilaktyki zdrowotnej w zw. z art. 3 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej oraz art. 24 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane uprawnionym na podstawie przepisów prawa podmiotom i organom publicznym w szczególności NFZ, Ministerstwu Zdrowia i Centrum e-Zdrowie oraz powierzać podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 7. Pani/Pana danych osobowe nie będą przekazywane do Państw spoza EOG ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania

 8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany przez podmioty organizujące szczepienia tj. MZ, NFZ

 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, żądania do ich sprostowania, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do ich usunięcia a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 10. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie tych danych odbywa się z naruszeniem przepisów prawa

 

 

08

LUT

2021

1037

razy

czytano

zozmyszkow.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.