Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

RPOWS

Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Zakup aparatury medycznej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w celu zwiększonego udzielania świadczeń w trakcie walki z epidemią wywołaną przez SARS CoV-2. Ograniczenie rozprzestrzeniania epidemii wywołanej przez SARS CoV-2 poprzez zakup urządzeń do dezynfekcji oraz środków ochrony osobistej dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej”

 

Projekt jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Wolności 29.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

W projekcie tym zakupiony został sprzęt i aparatura medyczna niezbędna do leczenia pacjentów z chorobą COVID-19, której w naszej placówce było zbyt mało lub której nie posiadaliśmy.

- W związku z dużą liczbą zachorowań zostały dodatkowo zakupione m. in: aparaty USG, EKG, automatyczne urządzenia do kompresji klatki piersiowej, respiratory, pompy infuzyjne czy lampy przepływowe do dezynfekcji pomieszczeń.

- Jednocześnie został zakupiony sprzęt, którego nasz Szpital nie posiadał, taki jak: mobilny aparat RTG przyłóżkowy, komory laminarne, urządzenia do dekontaminacji czy kapsuła do transportu chorych.

 

Zakupiona aparatura i sprzęt medyczny okazała się niezbędna do ratowania życia i zdrowia osób zarażonych wirusem SARS-CoV-2 w czasie pandemii.

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 3 894 000,00 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 3 894 000,00 zł

w tym:

  • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 3 309 900,00 zł,
  • współfinansowanie z krajowych środków budżetu państwa w kwocie nieprzekraczającej
    389 400,00 zł,
  • wkład własny w wysokości 194 700,00 zł

 

Realizacja projektu ma zostać zakończona do 30 kwietnia 2021r.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
Oś priorytetowa X „ Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna”
Działanie 10.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” - 2 typ projektu.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/

 

 

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.