Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna B3

Dostępność architektoniczna B3

 Dostępność architektoniczna
Działalność Przychodni Rejonowi Specjalistyczna B3 prowadzona jest w lokalizacji:

 ul. Al. Wolności 29, 42-300 Myszków.

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.
Wejścia do Przychodni nr 3 znajdują się: wejście od strony Szpitala Powiatowego w Myszkowie, boczne wejście umożliwiające podjazd wózków inwalidzkich oraz wejście od tylnej strony budynku Przychodni. Za przychodnią znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
 Budynek Przychodni nr 3 nie jest wyposażony w windę. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań.
Budynek Przychodni nr 3 wyposażony jest w trzy wejścia, z których jedno boczne wyposażone jest w podjazd dla wózków inwalidzkich. Pozostałe dwa wejścia  nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Drzwi w budynkach są jednoskrzydłowe.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem Przychodni nr 3 oraz zza budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o toaletach dla osób niepełnosprawnych
W budynku Przychodni Nr 3 nie znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku Przychodni nr 3  można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.

Informacja o możliwości kontaktowania się z Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczną B3
Kontakt z Przychodnią B3 jest możliwy za pośrednictwem następujących środków komunikacji: osobiście w Przychodni
telefonicznie pod numerem: 34 315 82 46
listownie na adres: Przychodnia Rejonowo- Specjalistyczna Nr 3 w  Myszkowie
ul. Al. Wolności 29, 42-300 Myszków
 


 

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.