Ciekawostki
  • W Szpitalu Powiatowym we wszystkich oddziałach zapewniona jest opieka medyczna zapewniająca diagnostykę oraz uwzględniająca wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych.dalej
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie powstał 01.10.1972 r. w wyniku zespolenia w jedną całość istniejących już zakładów służby zdrowia. W drodze przekształceń istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998r. powstał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.dalej
  • Poradniach Rejonowo-Specjalistycznych SP ZOZ w Myszkowie świadczą usługi medyczne zgodnie z profilem specjalizacji są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie diagnostyki w szerokim zakresie.dalej

Kompleksowa termomodernizacja Budynku Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna » RPOWS » Kompleksowa termomodernizacja Budynku Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

wielkość tekstu: A | A | A

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Kompleksowa termomodernizacja Budynku Szpitala Powiatowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”

Projekt jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300 Myszków ul. Wolności 29.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowity koszt projektu wynosi:  1 916 795,90 zł, a dofinansowanie (85%) w wysokości 1 179 356,00 zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Szpitala Powiatowego obejmująca: docieplenie ścian, wymianę  zasobnika i instalacji c.w.u.,  wymianę instalacji c.o. oraz wymianę kotłów gazowych.
Realizacja projektu ma zostać zakończona do 31 grudnia 2011r.

Realizacja tego projektu przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery na terenie powiatu myszkowskiego i województwa śląskiego.
Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  priorytetu V: Środowisko działania 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

SP ZOZ Myszków
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 3158-200
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

  • 8
  • gal19
  • 5
  • 1
  • 58306
Serwis Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna