Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

RPOWS

Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ w Myszkowie

Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ w Myszkowie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie realizuje projekt dofinansowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014-2020 przez Europejski Fundusz Społeczny pt: „ Poprawa ergonomii pracy personelu SP ZOZ w Myszkowie”.

 

Wydatki kwalifikowane w projekcie to 401 147,70 zł

Dofinansowanie UE wynosi: 340 975,54 zł.

Planowane zakończenie realizacji projektu – 16.06.2023r.

 

Głównym celem projektu jest eliminacja zdrowotnych czynników ryzyka mogących prowadzić do bierności zawodowej w miejscu pracy.

Grupę docelową stanowią pracownicy SP ZOZ w Myszkowie w wieku 50 lat i więcej.

Projekt polegał będzie na modernizacji stanowisk pracy oraz udziale pracowników w szkoleniach edukacyjno – profilaktycznych.

W wyniku realizacji projektu planowane jest doposażenie stanowisk pracy w sprzęt umożliwiający   łatwiejsze, mniej uciążliwe i bardziej bezpieczne wykonywanie obowiązków pracowniczych przy jednoczesnym przeszkoleniu pracowników jak korzystać z danego sprzętu, jaką zachowywać prawidłową postawę ciała przy korzystaniu z niego, jak bezpiecznie wykonywać obowiązki aby nie narażać swojego i współpracowników zdrowia.

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/

 

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.