Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

RPOWS

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

„Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego”

Projekt jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300 Myszków ul. Wolności 29.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W ramach pierwszego etapu całościowej inwestycji wykonany został stan surowy zamknięty.
Po zakończeniu budowy stanu surowego zamkniętego, rozpoczną się prace objęte przedmiotem (zakresem) niniejszego projektu.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala powiatowego w Myszkowie w zakresie Izby Przyjęć, Oddziału Ginekologii, Oddziału Chirurgii Urazowej oraz Bloku Operacyjnego i polegać będzie na dostosowaniu do wymagań przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U Nr 213, poz. Nr 1568, a także dostosowaniu obecnych sal operacyjnych do potrzeb zwiększającej się liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych.                                        

Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy dostępu do pełnej diagnostyki pacjentów  oraz przyspieszy proces diagnozowania a zarazem leczenia chorych w naszym Szpitalu Powiatowym.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  priorytetu IX: zdrowie i rekreacja działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.

Dobiega końca realizacja projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego
w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego”.

W ramach tego projektu  powstał nowy pawilon Szpitala Powiatowego w Myszkowie w którym zlokalizowane są Izba Przyjęć, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neonatologii wraz z Blokiem Porodowym oraz Blok Operacyjny. Nowy pawilon jest obiektem  całkowicie dostosowanym do wymagań przepisów prawa.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 16 914 947,57, dofinansowanie projektu jest na poziomie 66,06% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 7 500 000,00.

Powierzchnia wybudowanego pawilonu wynosi 2 822,35 m2.

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna stanowiąca głównie wyposażenie Bloku Operacyjnego za kwotę 1 297 591,56 zł brutto.     

Planowany termin oddania do użytkowania to 1 lipiec 2012r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Zdjęcie:

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.