Ciekawostki
  • W Szpitalu Powiatowym we wszystkich oddziałach zapewniona jest opieka medyczna zapewniająca diagnostykę oraz uwzględniająca wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych.dalej
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie powstał 01.10.1972 r. w wyniku zespolenia w jedną całość istniejących już zakładów służby zdrowia. W drodze przekształceń istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998r. powstał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.dalej
  • Poradniach Rejonowo-Specjalistycznych SP ZOZ w Myszkowie świadczą usługi medyczne zgodnie z profilem specjalizacji są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie diagnostyki w szerokim zakresie.dalej

Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego

Strona główna » RPOWS » Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego

wielkość tekstu: A | A | A

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

 

„Rozbudowa i przebudowa budynku szpitala Powiatowego w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego”

Projekt jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
42-300 Myszków ul. Wolności 29.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

W ramach pierwszego etapu całościowej inwestycji wykonany został stan surowy zamknięty.
Po zakończeniu budowy stanu surowego zamkniętego, rozpoczną się prace objęte przedmiotem (zakresem) niniejszego projektu.

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala powiatowego w Myszkowie w zakresie Izby Przyjęć, Oddziału Ginekologii, Oddziału Chirurgii Urazowej oraz Bloku Operacyjnego i polegać będzie na dostosowaniu do wymagań przepisów prawa, w szczególności przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej – Dz. U Nr 213, poz. Nr 1568, a także dostosowaniu obecnych sal operacyjnych do potrzeb zwiększającej się liczby wykonywanych zabiegów operacyjnych.                                        

Realizacja tego projektu przyczyni się do poprawy dostępu do pełnej diagnostyki pacjentów  oraz przyspieszy proces diagnozowania a zarazem leczenia chorych w naszym Szpitalu Powiatowym.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  priorytetu IX: zdrowie i rekreacja działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego.

Dobiega końca realizacja projektu pn: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szpitala Powiatowego
w Myszkowie wraz z zakupem sprzętu medycznego celem podniesienia jakości i dostępności do świadczeń medycznych na terenie powiatu myszkowskiego”.

W ramach tego projektu  powstał nowy pawilon Szpitala Powiatowego w Myszkowie w którym zlokalizowane są Izba Przyjęć, Oddział Urazowo-Ortopedyczny, Oddział Neonatologii wraz z Blokiem Porodowym oraz Blok Operacyjny. Nowy pawilon jest obiektem  całkowicie dostosowanym do wymagań przepisów prawa.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 16 914 947,57, dofinansowanie projektu jest na poziomie 66,06% kosztów kwalifikowanych tj. ok. 7 500 000,00.

Powierzchnia wybudowanego pawilonu wynosi 2 822,35 m2.

   

W ramach projektu został zakupiony sprzęt i aparatura medyczna stanowiąca głównie wyposażenie Bloku Operacyjnego za kwotę 1 297 591,56 zł brutto.     

Planowany termin oddania do użytkowania to 1 lipiec 2012r.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

SP ZOZ Myszków
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 3158-200
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

  • 8
  • gal19
  • 5
  • 1
  • 58306
Serwis Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna