Ciekawostki
  • W Szpitalu Powiatowym we wszystkich oddziałach zapewniona jest opieka medyczna zapewniająca diagnostykę oraz uwzględniająca wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych.dalej
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie powstał 01.10.1972 r. w wyniku zespolenia w jedną całość istniejących już zakładów służby zdrowia. W drodze przekształceń istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998r. powstał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.dalej
  • Poradniach Rejonowo-Specjalistycznych SP ZOZ w Myszkowie świadczą usługi medyczne zgodnie z profilem specjalizacji są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie diagnostyki w szerokim zakresie.dalej

Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

Strona główna » RPOWS » Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie

wielkość tekstu: A | A | A

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„Rozwój elektronicznych usług publicznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Myszkowie”

Projekt jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Wolności 29.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Całkowity koszt projektu wynosi:  2 218 877,00 zł, a dofinansowanie stanowiące nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu wynosi
1 886 045,45 zł i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Przedmiotem projektu jest zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem w celu wdrożenia medycznych systemów informatycznych. Medyczny system informatyczny będzie odpowiedzialny za sprawne gromadzenie i dystrybucję wszystkich informacji medycznych związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta od chwili jego pojawienia się w szpitalu aż do zakończenia leczenia. Dodatkowo będzie wspomagał lekarzy w ocenie stanu zdrowia, poprawi dostęp do danych o stanie zdrowia pacjenta, umożliwi wydruk wszystkich formularzy stosowanych w procesie leczenia, ułatwi planowanie terminów wykonywania badań diagnostycznych, umożliwi wyszukiwanie i rezerwację terminów badań.

Realizacja projektu ma zostać zakończona do 30 grudnia 2014r.

Realizacja tego projektu przyczyni się do:

- poprawy bezpośredniego dostępu do informacji o stanie zdrowia pacjentów, diagnozach, możliwościach leczenia w celu podejmowania efektywniejszych decyzji dotyczących stanu zdrowia i metod leczenia,

- efektywnego zarządzania rosnącą ilością informacji wymagającej niezawodnego, szybkiego i dokładnego dostępu , w tym ich archiwizacji,

- umożliwienia rejestracji on-line – co poprawi dostępność usług dla pacjentów, oszczędność czasu i środków dzięki wyeliminowaniu kosztów dojazdu, rozmów telefonicznych z rejestracją,

- ułatwienie procesu zarządzania instytucją i rozliczeń usług medycznych,

- zapewnienie jednolitych danych o zdarzeniach medycznych ułatwiających planowanie publicznych wydatków i usprawnienie planowania budżetu instytucji oraz zwiększenia dostępu do informacji poprzez stworzenie jednoznacznych standardów raportowania danych o świadczonych usługach.

Realizacja tego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  priorytetu II: Społeczeństwo Informacyjne 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

SP ZOZ Myszków
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 3158-200
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

  • 8
  • gal19
  • 5
  • 1
  • 58306
Serwis Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna