Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

RPOWS

Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną

Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

„„Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ
w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV „ Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna” Działanie 4.3 „Efektywność energetyczna
i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej
i mieszkaniowej - RIT

 

Projekt jest realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Wolności 29.

W projekcie tym projekcie tym zaplanowano termomodernizację budynku zlokalizowanego
w Myszkowie przy ul. Aleja Wolności 29, w którym mieści się siedziba administracji i zespołu Ratownictwa Medycznego. W szczególności zaplanowano docieplenie ścian zewnętrznych oraz fundamentów, wymianę okien i drzwi oraz bram garażowych, ocieplenie dachu, montaż instalacji fotowoltaicznej, montaż instalacji pompy ciepła do CWU oraz montaż opraw LED.

 

Planowana całkowita wartość projektu wynosi: 1 283 198,51 zł

Planowane całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą: 1 220 598,43 zł w tym:

  • współfinansowanie UE w kwocie nieprzekraczającej 1 037 508,68 zł,
  • wkład własny w wysokości 183 089,75 zł


Realizacja projektu ma zostać zakończona do 20 września 2022r.


 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 znajdują się na stronie https://rpo.slaskie.pl/

 

Tytuł projektu:

Termomodernizacja siedziby administracji i zespołu Ratownictwa Medycznego w SP ZOZ w Myszkowie wraz z instalacją fotowoltaiczną.

 

Cel projektu:

Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku.

 

Beneficjent:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.