Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

DZSBP

Utworzenie oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu

Utworzenie oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

BUDŻETU PAŃSTWA

 

DOTACJA CELOWA

 

„Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach Szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i intensywnej Terapii”

 

DOFINANSOWANIE 2 964 637,08 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 675 380, 44 zł

 

Projekt zrealizowany w celu poprawy stanu infrastruktury Samodzielny Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, poprzez zwiększenie efektywności, dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych.

Do chwili powstania Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii pacjenci leczeni byli w powiatach ościennych, co wiązało się z koniecznością ich transportu i zwiększonym zagrożeniem dla ich życia. Uruchomienie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii umożliwi leczenie pacjentów w stanie zagrożenia życia, wymagających ciągłego monitorowania funkcji życiowych oraz skomplikowanego leczenia, między innymi z niewydolnością oddechową, krążeniową czy nerek.

Świadczenia te będą udzielane w Szpitalu Powiatowym w Myszkowie, co przyczyni się do kompleksowego zabezpieczenia pacjentów w stanie ciężkim.

W ramach projektu zostały zmodernizowane pomieszczenia zgodnie z wytycznymi, został zakupiony specjalistyczny sprzęt i aparatura medyczna konieczna do realizacji świadczeń, zapewniająca bezpieczna obsługę pacjentów uwzględniającą również obowiązujące standardy postępowania.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.