Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

Szpital i Przychodnie

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych SP ZOZ w Myszkowie

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych SP ZOZ w Myszkowie

I. Przedsiębiorstwo Lecznictwo stacjonarne - Szpital Powiatowy

1. Szpital Powiatowy

 • oddział chorób wewnętrznych
 • oddział kardiologii i intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • oddział pediatryczny
 • oddział ginekologiczno – położniczy
 • oddział neonatologiczny
 • oddział chirurgii ogólnej
 • oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • oddział rehabilitacji – Myszków ul. Grzybowa 4
 • dział anestezjologii
 • blok operacyjny
 • izba przyjęć
 • apteka zakładowa
 • sterylizacja

 
2. Pracownie zlokalizowane w Szpitalu Powiatowym

 • pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • pracownia USG
 • pracownia EKG
 • pracownia endoskopii
 • laboratorium analityki medycznej
 • pracownia bakteriologiczno – serologiczna
 • pracownia Holtera
 • pracownia przepływów naczyniowych
 • pracownia tomografii komputerowej
 • bank krwi

    

II. Przedsiębiorstwo: Lecznictwo ambulatoryjne - Przychodnie i DPD

1. Dział Pomocy Doraźnej w Myszkowie przy ul. Wolności 29

   1. Dział Pomocy Doraźnej w Myszkowie przy ul. Wolności 29

 • jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • jeden zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • zespół transportu medycznego

   2. Dział Pomocy Doraźnej w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 31

 • jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   

2. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1 Myszków, ul. Strażacka 45

 • poradnia ogólna
 • poradnia dla dzieci
 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia dermatologiczna
 • poradnia reumatologiczna
 • poradnia diabetologiczna
 • poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • poradnia wad postawy
 • poradnia stomatologiczna
 • pracownia USG
 • Pracownia EMG i ENG
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • punkt szczepień
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej
 • pracownia mammografii

3. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 2 Myszków, ul. Partyzantów 21

 • poradnia ogólna
 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • poradnia diabetologiczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia rehabilitacyjna
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań
 • gabinet fizjoterapii
 • dział fizjoterapii
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • pracownia EKG
 • poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • poradnia zdrowia psychicznego
 • poradnia terapii i uzależnień od alkoholu
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabint ) położnej środowiskowej - rodzinnej

4. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25

 • poradnia ogólna
 • poradnia dla dzieci
 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia stomatologiczna
 • poradnia  neurologiczna
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia okulistyczna
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • poradnia ogólna w Lgocie Górnej ul. Strażacka 2
 • poradnia ogólna w Cynkowie ul. Strażacka 5
 • poradnia ogólna w Markowicach ul. Św. Floriana 2
 • poradnia ogólna w Gniazdowie  ul. Szkolna 11
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Lgocie Górnej ul. Strażacka 2
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Lgocie Górnej ul. Strażacka
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Cynkowie ul. Strażącka 5
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Cynkowie ul. Strażacka 5
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Markowiach ul.św. Floriana 2
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Markowicach ul. św. Floriana 2
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Gniazdowie ul. Szkolna 11
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Gniazdowie ul. Szkolna 11

5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 3 – Myszków, ul. Wolności 29

 • poradnia ogólna
 • poradnia dla dzieci
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • punkt szczepień
 • poradnia urologiczna
 • poradnia profilaktyki chorób piersi
 • poradnia medycyny pracy
 • poradnia ginekologiczno-połoznicza
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej

6. Poradnie przyszpitalne

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • ambulatorium urazowo - ortopedyczne przy Izbie Przyjęć
 • gastroenterologiczna
 • preluksacyjna
 • szkoła rodzenia
 • chirurgii dziecięcej
 • ambulatorium ogólne - POZ (Nocna i Świąteczna)
Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.