Ciekawostki
 • W Szpitalu Powiatowym we wszystkich oddziałach zapewniona jest opieka medyczna zapewniająca diagnostykę oraz uwzględniająca wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych.dalej
 • Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie powstał 01.10.1972 r. w wyniku zespolenia w jedną całość istniejących już zakładów służby zdrowia. W drodze przekształceń istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998r. powstał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.dalej
 • Poradniach Rejonowo-Specjalistycznych SP ZOZ w Myszkowie świadczą usługi medyczne zgodnie z profilem specjalizacji są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie diagnostyki w szerokim zakresie.dalej

Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych SP ZOZ w Myszkowie

Strona główna » Szpital i Przychodnie » Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych SP ZOZ w Myszkowie

wielkość tekstu: A | A | A

I.Przedsiębiorstwo Lecznictwo stacjonarne - Szpital Powiatowy

1. Szpital Powiatowy
 

 • oddział chorób wewnętrznych
 • oddział kardiologii i intensywnego nadzoru kardiologicznego
 • oddział pediatryczny
 • oddział ginekologiczno – położniczy
 • oddział neonatologiczny
 • oddział chirurgii ogólnej
 • oddział chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • oddział rehabilitacji – Myszków ul. Grzybowa 4
 • dział anestezjologii
 • blok operacyjny
 • izba przyjęć
 • apteka zakładowa
 • sterylizacja
   

2. Pracownie zlokalizowane w Szpitalu Powiatowym

 • pracownia urządzeń wszczepialnych serca
 • pracownia USG
 • pracownia EKG
 • pracownia endoskopii
 • laboratorium analityki medycznej
 • pracownia bakteriologiczno – serologiczna
 • pracownia Holtera
 • pracownia przepływów naczyniowych
 • pracownia tomografii komputerowej
 • bank krwi

    


II. Przedsiębiorstwo : Lecznictwo ambulatoryjne - Przychodnie i DPD

1. Dział Pomocy Doraźnej w Myszkowie przy ul. Wolności 29

   1. Dział Pomocy Doraźnej w Myszkowie przy ul. Wolności 29

 • jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy
 • jeden zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
 • zespół transportu medycznego

   2. Dział Pomocy Doraźnej w Żarkach przy ul. Myszkowskiej 31

 • jeden zespół ratownictwa medycznego podstawowy

 

2. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 1 Myszków ,ul. Strażacka 45

 • poradnia ogólna
 • poradnia dla dzieci
 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia dermatologiczna
 • poradnia reumatologiczna
 • poradnia diabetologiczna
 • poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • poradnia wad postawy
 • poradnia stomatologiczna
 • pracownia USG
 • Pracownia EMG i ENG
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • punkt szczepień
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej
 • pracownia mammografii


  3. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna Nr 2 Myszków, ul. Partyzantów 21

 • poradnia ogólna
 • poradnia dla dzieci
 • poradnia ginekologiczno-połoznicza
 • poradnia chirurgii urazowo – ortopedycznej
 • poradnia diabetologiczna
 • poradnia otolaryngologiczna
 • poradnia neurologiczna
 • poradnia rehabilitacyjna
 • poradnia okulistyczna
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań
 • gabinet fizjoterapii
 • dział fizjoterapii
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • pracownia EKG
 • poradnia gruźlicy i chorób płuc
 • poradnia zdrowia psychicznego
 • poradnia terapii i uzależnień od alkoholu
 • poradnia medycyny pracy
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabint ) położnej środowiskowej - rodzinnej


    4. Przychodnia Rejonowo – Specjalistyczna w Koziegłowach, ul. 3 Maja 25

 • poradnia ogólna
 • poradnia dla dzieci
 • poradnia ginekologiczno-położnicza
 • poradnia stomatologiczna
 • poradnia  neurologiczna
 • poradnia chirurgii ogólnej
 • poradnia okulistyczna
 • laboratorium analityki medycznej – punkt pobrań
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • poradnia ogólna w Lgocie Górnej ul. Strażacka 2
 • poradnia ogólna w Cynkowie ul. Strażacka 5
 • poradnia ogólna w Markowicach ul. Św. Floriana 2
 • poradnia ogólna w Gniazdowie  ul. Szkolna 11
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Lgocie Górnej ul. Strażacka 2
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Lgocie Górnej ul. Strażacka
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Cynkowie ul. Strażącka 5
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Cynkowie ul. Strażacka 5
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Markowiach ul.św. Floriana 2
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Markowicach ul. św. Floriana 2
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej w Gniazdowie ul. Szkolna 11
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej w Gniazdowie ul. Szkolna 11

5. Przychodnia Rejonowo-Specjalistyczna Nr 3 – Myszków, ul. Wolności 29

 • poradnia ogólna
 • poradnia dla dzieci
 • gabinet diagnostyczno-zabiegowy
 • punkt szczepień
 • poradnia urologiczna
 • poradnia profilaktyki chorób piersi
 • poradnia medycyny pracy
 • poradnia ginekologiczno-połoznicza
 • poradnia ( gabinet ) pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
 • poradnia ( gabinet ) położnej środowiskowej - rodzinnej

 6. Poradnie przyszpitalne

 • chirurgii ogólnej
 • chirurgii urazowo-ortopedycznej
 • ambulatorium urazowo - ortopedyczne przy Izbie Przyjęć
 • gastroenterologiczna
 • preluksacyjna
 • szkoła rodzenia
 • chirurgii dziecięcej
 • ambulatorium ogólne - POZ (Nocna i Świąteczna)

 

SP ZOZ Myszków
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 3158-200
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

 • 8
 • gal19
 • 5
 • 1
 • 58306
Serwis Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna