Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

ZPORR

Informacja

dotycząca realizacji przez SP ZOZ w Myszkowie projektu obejmującego

„ Wyposażenie bloku operacyjnego i zakup sprzętu do diagnostyki dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Unii Europejskiej.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie złożył w 2004 roku wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) o dofinansowanie projektu w ramach priorytetu 3.5.2 , którego celem jest rozwój lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt nosi nazwę „ Wyposażenie bloku operacyjnego i zakup sprzętu do diagnostyki dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie”

            W czerwcu bieżącego roku zakończono jego realizację  Całkowity koszt projektu wyniósł 959.502,19  z czego :

75 % w wysokości  719.626,64 stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ;

10 % w wysokości  95.950,22 stanowią środki z  budżetu państwa ;

15 % w wysokości 143.925,33 to środki własne SP ZOZ w Myszkowie.

            Zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny dla naszego Szpitala, który podniesie standard i dostępność usług medycznych świadczonych dla wszystkich mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Są to :

Aparat RTG – umożliwi dokonywanie prześwietleń w trakcie operacji, co zmniejszy ilość powikłań pooperacyjnych i pozwoli na śródoperacyjną diagnostykę narządów jamy brzusznej.

Aparat do znieczuleń – podnosi on bezpieczeństwo pacjenta podczas operacji precyzyjnie dozując dawki leków oraz kontrolując jego oddech.

Stół operacyjny, wielopozycyjny – zdecydowanie podniesie komfort pracy lekarzy umożliwiając swobodny dostęp do pola operacyjnego.

Kolonoskop video - nowoczesny aparat wyposażony w układ cyfrowego przetwarzania sygnału video. Służy do diagnostyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego, pozwalając na wczesne wykrywanie zachorowań na raka jelita grubego.

Duodenoskop video – współpracujący z urządzeniem głównym kolonoskopu aparat diagnostyczno- zabiegowy do leczenia między innymi zapaleń trzustki oraz dróg żółciowych.

Aparat USG z Dopplerem – zaawansowany technicznie sprzęt wyposażony w komplet głowic do diagnostyki jamy brzusznej, stosowany również w ginekologii, położnictwie, urologii, kardiologii oraz diagnostyce naczyń. Zdecydowanie zwiększy wczesną wykrywalność wielu chorób.

Artroskop – jest to profesjonalne urządzenie operacyjne do wykonywania zabiegów w obrębie kolana oraz małych stawów.

Kardiotokograf – przyczyni się do zwiększenia liczby badań przedporodowych, również ciąży bliźniaczej co do tej pory nie było możliwe.

Wyposażenie Szpitala w wymieniony sprzęt zwiększy dostęp mieszkańców naszego powiatu do badań profilaktycznych i umożliwi wczesną diagnostykę -  również chorób nowotworowych oraz pozwoli na przeprowadzanie niezbędnych operacji z mniejszym ryzykiem powikłań. Realizacja wszystkich zakupów była możliwa jednie dzięki dotacji Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.