Ciekawostki
  • W Szpitalu Powiatowym we wszystkich oddziałach zapewniona jest opieka medyczna zapewniająca diagnostykę oraz uwzględniająca wykonywanie specjalistycznych procedur medycznych.dalej
  • Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie powstał 01.10.1972 r. w wyniku zespolenia w jedną całość istniejących już zakładów służby zdrowia. W drodze przekształceń istniejącego Zespołu Opieki Zdrowotnej w 1998r. powstał Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej.dalej
  • Poradniach Rejonowo-Specjalistycznych SP ZOZ w Myszkowie świadczą usługi medyczne zgodnie z profilem specjalizacji są wyposażone w sprzęt i aparaturę medyczną umożliwiającą wykonywanie diagnostyki w szerokim zakresie.dalej

ZPORR

Strona główna » ZPORR

wielkość tekstu: A | A | A

Informacja

dotycząca realizacji przez SP ZOZ w Myszkowie projektu obejmującego

„ Wyposażenie bloku operacyjnego i zakup sprzętu do diagnostyki dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie” w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Regionalnego

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego jest jednym z siedmiu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego Planu Rozwoju/ Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006. Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa w pierwszym okresie członkostwa Unii Europejskiej.

            Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie złożył w 2004 roku wniosek do Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) o dofinansowanie projektu w ramach priorytetu 3.5.2 , którego celem jest rozwój lokalnej infrastruktury ochrony zdrowia. Projekt nosi nazwę „ Wyposażenie bloku operacyjnego i zakup sprzętu do diagnostyki dla Szpitala Powiatowego w Myszkowie”

            W czerwcu bieżącego roku zakończono jego realizację  Całkowity koszt projektu wyniósł 959.502,19  z czego :

75 % w wysokości  719.626,64 stanowią środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ;

10 % w wysokości  95.950,22 stanowią środki z  budżetu państwa ;

15 % w wysokości 143.925,33 to środki własne SP ZOZ w Myszkowie.

            Zakupiono nowoczesny sprzęt medyczny i diagnostyczny dla naszego Szpitala, który podniesie standard i dostępność usług medycznych świadczonych dla wszystkich mieszkańców Powiatu Myszkowskiego. Są to :

Aparat RTG – umożliwi dokonywanie prześwietleń w trakcie operacji, co zmniejszy ilość powikłań pooperacyjnych i pozwoli na śródoperacyjną diagnostykę narządów jamy brzusznej.

Aparat do znieczuleń – podnosi on bezpieczeństwo pacjenta podczas operacji precyzyjnie dozując dawki leków oraz kontrolując jego oddech.

Stół operacyjny, wielopozycyjny – zdecydowanie podniesie komfort pracy lekarzy umożliwiając swobodny dostęp do pola operacyjnego.

Kolonoskop video - nowoczesny aparat wyposażony w układ cyfrowego przetwarzania sygnału video. Służy do diagnostyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego, pozwalając na wczesne wykrywanie zachorowań na raka jelita grubego.

Duodenoskop video – współpracujący z urządzeniem głównym kolonoskopu aparat diagnostyczno- zabiegowy do leczenia między innymi zapaleń trzustki oraz dróg żółciowych.

Aparat USG z Dopplerem – zaawansowany technicznie sprzęt wyposażony w komplet głowic do diagnostyki jamy brzusznej, stosowany również w ginekologii, położnictwie, urologii, kardiologii oraz diagnostyce naczyń. Zdecydowanie zwiększy wczesną wykrywalność wielu chorób.

Artroskop – jest to profesjonalne urządzenie operacyjne do wykonywania zabiegów w obrębie kolana oraz małych stawów.

Kardiotokograf – przyczyni się do zwiększenia liczby badań przedporodowych, również ciąży bliźniaczej co do tej pory nie było możliwe.

Wyposażenie Szpitala w wymieniony sprzęt zwiększy dostęp mieszkańców naszego powiatu do badań profilaktycznych i umożliwi wczesną diagnostykę -  również chorób nowotworowych oraz pozwoli na przeprowadzanie niezbędnych operacji z mniejszym ryzykiem powikłań. Realizacja wszystkich zakupów była możliwa jednie dzięki dotacji Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

SP ZOZ Myszków
ul. Aleja Wolności 29, 42-300 Myszków

tel.: (34) 3158-200
e-mail: sekretariat@zozmyszkow.pl

  • 8
  • gal19
  • 5
  • 1
  • 58306
Serwis Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Myszkowie. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myszkowie świadczy usługi medyczne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Poleć stronę
Zapytanie
Facebook
Wersja mobilna