Skróty klawiszowe:

Pokaż moduł: Skróty klawiszowe.

Strona wykorzystuje pliki cookies.
Dowiedz się więcej...

sekretariat@zozmyszkow.pl

+48 34 31 582 00

SP ZOZ Myszków

Twoje życie ma znaczenie

Mapa

strony

Deklaracja dostępności

Dostępność architektoniczna B2

Dostępność architektoniczna B2

Dostępność architektoniczna
Działalność Budynku B2 Budynku Dyrekcji Szpitala oraz Działu Pomocy Doraźnej prowadzona jest w lokalizacji:

ul. Al. Wolności 29, 42-300 Myszków.


Opis dostępności wejścia do budynku .
Wejście do Budynku B2 oraz Działu Pomocy Doraźnej znajduje się w wewnętrznej części placu budynku. Na placu budynku znajduje się ogólnodostępny parking samochodowy.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
Budynek B2 oraz Dział Pomocy Doraźnej nie posiada windy. Schody w budynku nie są wyposażone w pochylnie dla osób niepełnosprawnych. Na schodach zamontowane są poręcze.

Opis dostosowań.
Budynek B2 oraz Dział Pomocy Doraźnej wyposażony jest w dwa wejścia, jedno prowadzące do sekretariatów oraz pokoi administracji, a drugie do Działu Pomocy Doraźnej. Oba wejścia nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a, nie ma druku (napisów) powiększonego oraz oznaczenia kontrastowego dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc dla osób niepełnosprawnych.


Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do Budynku B2 oraz Działu Pomocy Doraźnej można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego/przewodnika i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego/przewodnika.

Informacja o możliwości kontaktowania się:
Kontakt z Budynkiem B2 i Działem Pomocy Doraźnej  jest możliwy za pośrednictwem następujących środków komunikacji:
osobiście w Budynku
telefonicznie pod numerem: 34 3158200
listownie na adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie                                   ul. Al. Wolności 29, 42-300 Myszków
pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@zozmyszkow.pl

Zdjęcie:
Logo serwisu.

SP ZOZ
Myszków

Zdjęcie:
Zdjęcie:

Przewiń stronę na samą górę.

Wyszukaj na stronie

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.

Uruchom

Wstrzymaj

Przewiń animację o jedno pole w lewo.

Przewiń animację o jedno pole w prawo.

Formularz kontaktowy

Pytanie do burmistrza

Zgłoś usterkę

Ukryj moduł.